Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Mô tả công việc:

 • Phát triển/ triển khai các yêu cầu của ứng dụng Core bảo hiểm.
 • Phối hợp với BA tiếp nhận yêu cầu từ các phòng ban thuộc Khối nghiệp vụ.
 •  Lập trình và triển khai chương trình đáp ứng yêu cầu người dùng.
 •  Làm việc với QA (Quality Assurance) để giải quyết các lỗi phát sinh trong quá trình phát triển.

Quyền lợi:

 • Thu nhập cạnh tranh.
 • Phụ cấp ăn trưa, xăng xe điện thoại.
 • Bảo hiểm sức khoẻ MIC Care miễn phí cho cá nhân.
 • Chế độ thưởng lễ tết cạnh tranh.
 • BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước.
 • Du lịch hè, teambuilding hàng năm.

Job Requirement

 • Kinh nghiệm lập trình .NET từ 01 năm trở lên.
 • Có kiến thức về kiến trúc Microservice là một lợi thế.

 • Có kinh nghiệm đọc hiểu các tài liệu nghiệp vụ.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Kiểm toán nội bộ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên viên Phát triển sản phẩm bán lẻ mảng Con người - Văn phòng chuyển đổi

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên Phòng Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật – Khối Nghiệp vụ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên Phòng Tái bảo hiểm - Khối Nghiệp vụ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên Phòng Bảo hiểm Hàng hải - Khối Nghiệp vụ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên Kế toán

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên đối soát - Phòng Bancassurance làm việc tại Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên Giám định bồi thường Xe cơ giới tại Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Bác sỹ bồi thường con người - Trung tâm DVKH khu vực Phía Bắc - Khối Giám định bồi thường

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên Phòng Bancassurance làm việc tại địa bàn Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.