Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Featured Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Kiểm toán nội bộ

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Phó Giám đốc/Trưởng phòng/Phó phòng KDBH/Giám đốc QHKH/Chuyên viên KD Toàn quốc

Location: Nationwide Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên Phát triển sản phẩm bán lẻ mảng Con người - Văn phòng chuyển đổi

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên Phòng Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật – Khối Nghiệp vụ

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên Phòng Tái bảo hiểm - Khối Nghiệp vụ

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên Phòng Bảo hiểm Hàng hải - Khối Nghiệp vụ

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên Kế toán

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên đối soát - Phòng Bancassurance làm việc tại Hà Nội

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên Giám định bồi thường Xe cơ giới tại Hà Nội

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên C&B

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Bác sỹ bồi thường con người - Trung tâm DVKH khu vực Phía Bắc - Khối Giám định bồi thường

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên Phòng Bancassurance làm việc tại địa bàn Hà Nội

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên Phòng Bancassurance làm việc tại địa bàn Hồ Chí Minh

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Phó Giám đốc/Trưởng phòng/Giám đốc QHKH/Chuyên viên KD Khu vực Hồ Chí Minh

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

.NET Developer

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Trưởng phòng/chuyên viên kinh doanh Khu vực Đà Nẵng

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Trưởng phòng Kế toán Hành chính MIC Tây Nguyên

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
Location: DakLak Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên Phòng Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật – Khối Nghiệp vụ

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên Kinh doanh Dự án Bảo hiểm - Ban Khách hàng chiến lược (Hồ Chí Minh)

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên Giám định bồi thường Xe cơ giới địa bàn Hòa Bình

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
Location: Hoa Binh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

NEWS

Hành trình về nguồn năm 2020 – Hành trình của sự biết ơn!

Để tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tập thể Đoàn thanh niên Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội đã có chuyến hành trình Về nguồn tại những điểm mốc lịch sử vào mỗi dịp tháng...

View detail

Bảo hiểm Quân đội (MIC) công bố nhận diện mới nhân dịp kỷ niệm 13 năm thành lập

Logo mới của MIC với hình ảnh ngôi sao dẫn đường, lấy cảm hứng từ lá cờ Việt Nam, ra mắt dịp kỷ niệm 13 năm thành lập doanh nghiệp.

View detail

Bảo hiểm Quân đội (MIC) viết tiếp hành trình Về nguồn tại Hà Giang

Ngày 4/7, Đoàn công tác Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội do Chủ tịch HĐQT Uông Đông Hưng trưởng đoàn đã có hành trình đến Hà Giang nơi địa đầu Tổ quốc. Đây là điểm đến đầu...

View detail

Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 18/7, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm để cùng nhìn lại một nửa chặng...

View detail

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.