Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Phối hợp với các đơn vị được phân giao hợp tác Bancas triển khai thúc đẩy bán nhằm hoàn thành kế hoạch doanh thu được giao.

- Phối hợp các đơn vị có liên quan trong việc giải quyết khiếu nại, bồi thường và các vấn đề phát sinh khác đối với các khách hàng qua ngân hàng.

- Xây dựng kế hoạch Bancassurance và các chương trình thi đua thúc đẩy bán hàng kênh bancas đối với các Ngân hàng được phân giao quản lý.

- Phối hợp các bộ phận nghiệp vụ để xây dựng các sản phẩm hợp tác, quy trình tác nghiệp giữa MIC và các ngân hàng.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên các trường chuyên ngành QTKD, Kinh tế, Ngoại thương, Tài chính, Ngân hàng.
- MS Office thành thạo.
- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng đàm phán thuyết phục, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng làm việc nhóm.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Quản lý Đại lý bảo hiểm

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Chuyên viên Tái bảo hiểm

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Account Executive

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Chuyên viên Phòng Phát triển kinh doanh, Khối Kinh doanh

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Chuyên viên/Chuyên viên chính kinh doanh mảng Quốc phòng An ninh

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

.NET Developer

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Chuyên viên Phát triển sản phẩm - Khối Nghiệp vụ Hội sở

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Chuyên viên Phát triển sản phẩm bán lẻ mảng Con người, Văn phòng chuyển đổi

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Thực tập sinh Kinh doanh

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Chuyên viên Phát triển sản phẩm bảo hiểm cho Khách hàng doanh nghiệp SME, Văn phòng chuyển đổi

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.