Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng/đối tác:
- Tham gia các chương trình hỗ trợ bán hàng, các chương trình chăm sóc khách hàng được xây dựng.
- Báo cáo lãnh đạo về tình hình dịch vụ khách hàng, các thắc mắc/khiếu nại phát sinh.
- Thực hiện công việc chăm sóc đại lý: tuyển dụng, đào tạo, hỗ trợ, đánh giá hoạt động của kênh đại lý (cá nhân/tổ chức) khai thác trên kênh số của Công ty Bảo hiểm số và TCT theo yêu cầu.


2. Xử lý và giải quyết các phàn nàn của khách hàng/đối tác trên kênh số
- Thực hiện phân loại đối tượng khách hàng, trực tiếp xử lý các yêu cầu của khách hàng. 
+ Chịu trách nhiệm cập nhật thông tin dữ liệu khách hàng vào hệ thống Tổng đài contact center hoặc CRM của MIC (nếu có).
+ Cập nhật nắm rõ các thông tin của MIC, tiện ích sản phẩm, kênh bán,... để kịp thời cập nhật thông tin và cung cấp cho khách hàng khi cần thiết.
+ Phối hợp cùng tổng đài chăm sóc khách hàng để giải đáp và cung cấp các giải đáp tới KH có liên quan đến kênh số.

Job Requirement

- Kinh nghiệm làm việc ở vị trí Chăm sóc khách hàng từ 01 năm trở lên.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Tin học văn phòng thành thạo.
 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Marketing Manager

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2022

Chuyên viên Nghiệp vụ và Phát triển sản phẩm Bảo hiểm số

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2022

Trưởng phòng Nghiệp vụ và Phát triển sản phẩm Bảo hiểm số

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2022

Chuyên viên Marketing

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2022

Trưởng phòng Kinh doanh Bảo hiểm số

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2022

Chuyên viên Kinh doanh Bảo hiểm số

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2022

Chuyên viên Quản lý Đại lý, Phòng Phát triển kinh doanh

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2022

Business Analyst

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.