Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Hỗ trợ hàng ngày:

- Hỗ trợ Hội sở và các đơn vị thành viên các vấn đề liên quan đến hệ thống phần mềm của MIC (phần mềm Helpdesk - Service Desk Plus, Core BH, KT, HDAC, Hóa đơn điện tử, Merimen, Portal, QLNS, Emic, Bancas); Email và AD.

 • Vận hành hệ thống:

- Quản lý giám sát hệ thống Helpdesk đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, chính xác về số liệu.
- Triển khai, viết tài liệu hướng dẫn sử dụng, vận hành, hoạt động của hệ thống Helpdesk Desk.

 • Tham gia dự án:

- Nâng cấp hệ thống phần mềm nghiệp vụ: Test, triển khai, viết tài liệu HDSD.

 

Job Requirement

1. Yêu cầu tối thiểu

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
 • Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu.

2. Ưu tiên:

 • Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng, tài chính.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.