Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Chịu trách nhiệm hạch toán/theo dõi báo nợ báo có, hạch toán hợp nhất số liệu kế toán hàng tháng, quản lý công tác kế toán các đơn vị chuyên quản theo đầu mối phân công.

- Theo dõi các chỉ tiêu tài chính đơn vị được chuyên quản: tiền, tài sản vật tư, ấn chỉ, báo cáo kết quả kinh doanh, theo dõi và đôn đốc tất toán công nợ (công nợ phí bảo hiểm, công nợ tạm ứng, phải trả về giám định bồi thường, công nợ phải thu, phải trả khác..).
- Kiểm soát công tác kế toán của các đơn vị được chuyên quản nhằm bảo đảm tuân thủ các định mức/giới hạn; tuân thủ quy trình/quy định kế toán, quy định quản lý công nợ, hóa đơn.

- Tham gia các dự án liên quan đến công tác kế toán theo đầu mối đơn vị chuyên quản được phân công; hướng dẫn công tác kế toán các đơn vị thành viên thuộc đầu mối chuyên quản được phân công.

- Theo dõi, đôn đốc chi tiết toàn bộ công nợ phải thu BH gốc (TK 1311 và CN chưa phát hành hóa đơn) tại HO.

- Kiểm soát, quản lý hoạt động ấn chỉ của các đơn vị chuyên quảnChịu trách nhiệm đầu mối thực hiện các công việc được giao theo phân công từng thời kỳ, bao gồm không giới hạn các nội dung:
- Tổng hợp số liệu theo từng thời kỳ/mảng công việc được phân công.

Job Requirement

 • Có 03 năm kinh nghiệm trở lên.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan.

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân viên Telesales

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2024

Chuyên viên mảng khách hàng Quốc phòng An ninh - Ban Khách hàng chiến lược

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2024

Business Analyst

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2024

Chuyên viên Hành chính

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2024

Chuyên viên nghiệp vụ Bảo hiểm – Khối Nghiệp vụ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Nhân viên Kinh doanh

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên viên Kinh doanh Bảo hiểm số

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.