Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Tư vấn, khai thác bảo hiểm kênh số.
- Phối hợp với các đơn vị trong hệ thống MIC để hoàn thiện các nghiệp vụ khai thác dịch vụ qua kênh số đối với đối tác/khách hàng.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc giải quyết khiếu nại, bồi thường và các vấn đề khác liên quan đến đối tác phụ trách.
- Triển khai kế hoạch kinh doanh với đối tác.
- Đề xuất các chương trình thi đua thúc đẩy bán hàng qua kênh số tới cấp quản lý dựa trên đặc điểm của đối tác.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Nhanh nhẹn, kỹ năng giao tiếp tốt.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí kinh doanh trong trong các ngành Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, dịch vụ bán lẻ.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.