Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Thực hiện tư vấn, marketing sản phẩm dịch vụ bảo hiểm tới khách hàng;

- Đánh giá thông tin về khách hàng và rủi ro yêu cầu bảo hiểm hoặc phối hợp với cán bộ đánh giá rủi ro của công ty;

- Chuẩn bị và cung cấp Bảng chào phí trực tiếp cho khách hàng hoặc thông qua Đại lý/Môi giới theo Hướng dẫn đánh giá rủi ro và kết quả đánh giá rủi ro;
- Theo dõi thực hiện hợp đồng, thu phí và theo dõi thanh toán phí bảo hiểm đối với các dịch vụ do mình cung cấp;

- Thực hiện chăm sóc khách hàng và trung gian bảo hiểm;

- Tham gia quảng bá hình ảnh của Công ty tới khách hàng trong nước và nước ngoài.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên;

- Sức khỏe tốt, ngoại hình khá.

- Kỹ năng đàm phán/ thương thuyết tốt.

- Chủ động, quyết đoán, sáng tạo trong công việc.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Kế toán

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2024

Chuyên viên Phòng Giám định bồi thường Tài sản kỹ thuật làm việc tại Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

Chuyên viên Quản trị rủi ro hoạt động và tuân thủ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Business Analyst

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Nhân viên Kinh doanh

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Nhân viên Telesales

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên viên Kinh doanh Bảo hiểm số

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên viên đối soát - Phòng Bancassurance làm việc tại Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

Chuyên viên thúc đẩy - Phòng Bancassurance làm việc tại địa bàn Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên gia Phòng Tái bảo hiểm – Khối Nghiệp vụ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.