Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng, kiểm soát, cập nhật cơ sở dữ liệu đồng bộ đảm bảo việc khai thác, cung cấp thông tin quản trị chính xác, nhất quan và kịp thời.
 • Xây dựng các báo dashboard, báo cáo quản trị định kỳ.
 • Tham gia xây dựng hệ thống Dataware house, hệ thống báo cáo BI.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý/Tin học kinh tế hoặc Tài chính.
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương hoặc các vị trí phân tích tài chính/ phân tích kinh doanh tại các tổ chức tín dụng, các công ty trong lĩnh vực tài chính/ bảo hiểm.
 • Có tư duy quản trị hệ thống.
 • Sử dụng thành thạo các công cụ VBA, SQL/Oracle, ưu tiên thành thạo công cụ BI (Power BI, Tableau).
 • Tiếng Anh TOEIC từ 600 trở lên.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Phát triển sản phẩm - Khối Nghiệp vụ Hội sở

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

Chuyên viên Phát triển sản phẩm bảo hiểm cho Khách hàng doanh nghiệp SME, Văn phòng chuyển đổi

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

Chuyên viên Phát triển sản phẩm bán lẻ mảng Con người, Văn phòng chuyển đổi

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.