Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Mô tả công việc: Ứng viên lựa chọn một trong các mảng công việc sau đây

a) Chuyên viên Tái bảo hiểm

- Trực tiếp giải quyết các yêu cầu nhận/nhượng tái bảo hiểm theo mảng nghiệp vụ được phân công.

- Thu đòi bồi thường các dịch vụ nhượng tái bảo hiểm/chi trả bồi thường nhận tái bảo hiểm từ các nhà tái tạm thời và cố định thuộc nghiệp vụ phụ trách.

- Thực hiện báo cáo, xử lý số liệu phục vụ chương trình tái bảo hiểm cố định hàng năm thuộc nghiệp vụ phụ trách.

- Phối hợp với các Khối/Phòng/Ban có liên quan để chuẩn bị, thống kê, phân tích số liệu khai thác gốc và các báo cáo hàng tháng theo quy định.

- Thực hiện việc lưu trữ chứng từ thanh toán theo quy định.

- Tham gia triển khai dự án về tái bảo hiểm theo phân công.

- Phối hợp tham gia nghiên cứu, phân tích, đánh giá về tình hình thị trường tái bảo hiểm.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý.

b) Chuyên viên nghiệp vụ bảo hiểm Xe cơ giới

- Thực hiện quản trị rủi ro nghiệp vụ, là đầu mối cung cấp các điều kiện, điều khoản, tỉ lệ phí bảo hiểm và hỗ trợ các đơn vị khai thác các dịch vụ về bảo hiểm Xe cơ giới.

- Thực hiện thẩm định các dịch vụ vượt phân cấp của Công ty thành viên.

- Thực hiện kiểm tra công tác tuân thủ khai thác của Công ty thành viên trên phần mềm nghiệp vụ & tại đơn vị.

- Thực hiện công tác báo cáo số liệu nghiệp vụ bảo hiểm Xe cơ giới định kỳ hoặc đột xuất.

- Thực hiện đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới cho cán bộ kinh doanh/đại lý/đối tác.

- Hỗ trợ theo dõi, tổng hợp số liệu tái bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới.

- Theo dõi/phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến tái bảo hiểm cho các dịch vụ Đơn vị mình phụ trách.

- Tham gia các dự án Công nghệ thông tin, dự án sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới theo yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý.

c) Chuyên viên nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản kỹ thuật

- Thực hiện quản trị rủi ro nghiệp vụ, là đầu mối cung cấp các điều kiện, điều khoản, tỉ lệ phí bảo hiểm và hỗ trợ các đơn vị khai thác các dịch vụ về bảo hiểm Tài sản kỹ thuật.

- Thực hiện thẩm định các dịch vụ vượt phân cấp của Công ty thành viên.

- Thực hiện kiểm tra công tác tuân thủ khai thác của Công ty thành viên trên phần mềm nghiệp vụ & tại đơn vị.

- Thực hiện công tác báo cáo số liệu nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản kỹ thuật định kỳ hoặc đột xuất.

- Thực hiện đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản kỹ thuật cho cán bộ kinh doanh/đại lý/đối tác.

- Theo dõi/phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến tái bảo hiểm cho các dịch vụ Đơn vị mình phụ trách.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý.

d) Chuyên viên nghiệp vụ bảo hiểm Hàng hải

- Thực hiện quản trị rủi ro nghiệp vụ, là đầu mối cung cấp các điều kiện, điều khoản, tỉ lệ phí bảo hiểm và hỗ trợ các đơn vị khai thác các dịch vụ về bảo hiểm tàu thuyền, hàng hóa.

- Thực hiện thẩm định các dịch vụ vượt phân cấp của Công ty thành viên.

- Thực hiện kiểm tra công tác tuân thủ khai thác của Công ty thành viên trên phần mềm nghiệp vụ & tại đơn vị.

- Thực hiện công tác báo cáo số liệu nghiệp vụ bảo hiểm Hàng hải định kỳ hoặc đột xuất.

- Thực hiện đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm Hàng hải cho cán bộ kinh doanh/đại lý/đối tác.

- Theo dõi/phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến tái bảo hiểm cho các dịch vụ Đơn vị mình phụ trách.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý.

Job Requirement

Vị trí: Chuyên viên nghiệp vụ Bảo hiểm – Khối Nghiệp vụ

Địa điểm làm việc: Tầng 6, Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội (Khối Nghiệp vụ, Hội Sở Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội)

Chế độ đãi ngộ:

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện và có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cao hơn.

- Lương, thưởng cạnh tranh và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Nhà nước và của MIC.

- Cơ hội phát triển: tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước.

- Hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước, bảo hiểm MICCare dành riêng cho cán bộ MIC và người thân.

- Tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể, team building, party… du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Yêu cầu chung:

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên các trường chuyên ngành Bảo hiểm, Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính… hoặc tương đương.

- Độ tuổi dưới 40, ngoại hình khá.

- Trình độ Tiếng Anh, Tin học MS Office thành thạo.

- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch.

- Khả năng chịu áp lực cao, tư duy logic tốt, nhanh nhẹn, trung thực, cầu tiến.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ.

Hồ sơ dự tuyển gồm:

- CV hoặc mẫu đơn ứng viên của MIC.

- Lưu ý: Nộp hồ sơ bằng Tiếng Việt, ghi rõ vị trí ứng tuyển.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Pháp chế

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2024

Chuyên viên Kế toán

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2024

Nhân viên Telesales

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2024

Chuyên viên thúc đẩy bán kênh APPSALE - Phòng Phát triển kinh doanh - Khối Kinh doanh

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

Chuyên viên Phòng Giám định bồi thường Tài sản kỹ thuật làm việc tại Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

Business Analyst

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Nhân viên Kinh doanh

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên viên Kinh doanh Bảo hiểm số

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên viên thúc đẩy - Phòng Bancassurance làm việc tại địa bàn Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.