Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 1. Phân tích nhu cầu và đánh giá đối tác triển khai bảo hiểm số tại theo yêu cầu từ Phòng kinh doanh trong Công ty Bảo hiểm số hoặc các đề xuất hỗ trợ/ phối hợp từ CTTV.
 2. Thực hiện các công việc nghiên cứu và đề xuất khả thi về việc chuyển các bảo hiểm phi nhân thọ MIC lên kênh số, nghiên cứu và đề xuất các sản phẩm bảo hiểm số mới, Xây dựng quy trình số cho các dịch vụ.
 3. Định kỳ thu thập, nghiên cứu và phân tích thông tin ngành, nhu cầu thị trường để tư vấn cho Công ty bảo hiểm số định hướng phát triển, xác định vị thế trên thị trường, định vị sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.
 4. Phối hợp với các phòng/đơn vị liên quan đánh giá và báo cáo về các rủi ro tiềm ẩn/rủi ro hoạt động (nếu có) trong việc triển khai các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ trên kênh số tại MIC và qua kênh đối tác/đại lý.
 5. Xây dựng/phát triển các tính năng mới trên ứng dụng số web/app của MIC phù hợp với trải nghiệm khách hàng và công nghệ của MIC; phối hợp với các phòng/Công ty/khối liên quan tại Tổng công ty để tích hợp sản phẩm bảo hiểm MIC trên kênh số với hệ thống các đối tác, tích hợp với các hệ thống vốn có của MIC. 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Bảo hiểm, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, kinh doanh dịch vụ.. các chuyên ngành có liên quan.
- Tin học văn phòng thành thạo.
- Tiếng Anh TOEIC từ 450 trở lên hoặc tương đương.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí kinh doanh trong trong các ngành Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, dịch vụ bán lẻ.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trưởng phòng Nghiệp vụ và Phát triển sản phẩm Bảo hiểm số

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2022

Chuyên viên Marketing

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2022

Chuyên viên Chăm sóc khách hàng

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2022

Trưởng phòng Kinh doanh Bảo hiểm số

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2022

Chuyên viên Kinh doanh Bảo hiểm số

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2022

Chuyên viên Quản lý Đại lý, Phòng Phát triển kinh doanh

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2022

Business Analyst

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2022

.NET Developer

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

Chuyên viên Phát triển sản phẩm - Khối Nghiệp vụ Hội sở

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

Chuyên viên Phát triển sản phẩm bảo hiểm cho Khách hàng doanh nghiệp SME, Văn phòng chuyển đổi

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.