Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Tổng hợp, phân tích thông tin kinh tế, thị trường trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.
- Thiết kế, xây dựng báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh, KPIs của Tổng công ty, các Vùng, các đơn vị định kỳ.
- Phân tích các dữ liệu kinh doanh, kết quả bán hàng theo các chiều: hành vi khách hàng, hiệu quả sản phẩm, hiệu quả các kênh bán, năng suất lao động…
- Tổng hợp, phân tích báo cáo quản trị, báo cáo phân tích kinh doanh theo yêu cầu của Ban điều hành.

Job Requirement

• Tốt nghiệp Đại học trở lên các khối trường kinh tế, tài chính, ngân hàng...
• Có kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu, thông tin, lên báo cáo;
• Có khả năng làm việc độc lập;
• Có kỹ năng về phân tích định lượng, tư duy logic, giải quyết vấn đề
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel…); SQL; VBA...

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

.NET Developer

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

Java Developer

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

Manual Tester

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

Business Analyst

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

Chuyên viên Tài chính

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

Chuyên viên Quản trị dữ liệu MIS

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

Kiểm toán viên nội bộ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

Chuyên viên Kiểm toán nội bộ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

Frontend Developer

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.