Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Mô tả công việc: Ứng viên lựa chọn một trong các mảng công việc sau đây

a/ Chuyên viên phụ trách thúc đẩy kinh doanh hệ thống

- Quản lý kết quả hoạt động kinh doanh của các Công ty thành viên; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo các Đơn vị đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh.

- Tham gia xây dựng các chiến dịch bán hàng, chương trình thúc đẩy kinh doanh, chính sách hỗ trợ các đơn vị trong việc khai thác doanh thu.

- Hỗ trợ các Đơn vị trong công tác kinh doanh, cập nhật dữ liệu kinh doanh, sắp xếp lịch họp, theo dõi khách hàng lớn tại các Đơn vị.

- Quản trị thông tin lực lượng bán hàng kinh doanh toàn hệ thống, xây dựng quy chuẩn về năng suất lao động cho các cán bộ kinh doanh, báo cáo số liệu theo biểu mẫu định kỳ.

- Các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo phòng.

b/ Chuyên viên phát triển kênh phân phối

- Tiếp nhận và giải quyết các thông tin yêu cầu hỗ trợ kết nối, phát triển kênh phân phối của các Công ty thành viên.

- Xây dựng và ban hành các quy định, quy chế, hướng dẫn các các đơn vị thực hiện.

- Phân tích, đánh giá tình hình phát triển kênh phân phối để đưa ra giải pháp, cơ chế, phân giao triển khai, quản lý và thúc đẩy phát triển kênh phân phối tại địa bàn phụ trách.

- Triển khai các đề án, dự án, dịch vụ đặc thù từ Tổng Công ty.

- Các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo phòng.

c/ Chuyên viên phụ trách đấu thầu

- Xây dựng hồ sơ năng lực của Tổng Công ty.

- Đầu mối cung cấp thông tin đấu thầu cho toàn hệ thống.

- Đầu mối tiếp nhận và thực hiện các gói thầu đặc thù và theo yêu cầu từ phía Đơn vị.

- Hỗ trợ các Đơn vị từ lúc tiếp cận thông tin cho đến khi ký hợp đồng bảo hiểm.

- Hỗ trợ theo dõi, xử lý khiếu nại trong quá trình tham gia đấu thầu.

- Tham gia cung cấp thông tin về đối tượng khách hàng, xu hướng của thị trường.

- Theo dõi các dịch vụ bảo hiểm có tính tái tục qua kênh đấu thầu.

- Cập nhật cơ sở dữ liệu về đấu thầu, hỗ trợ Đơn vị đánh giá, quy hoạch khách hàng.

- Phối hợp với Khối Nghiệp vụ, Khối Công nghệ thông tin xây dựng phần mềm đăng ký tham gia và phần mềm thống kê doanh thu, bồi thường riêng cho kênh đấu thầu.

- Các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo phòng.

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm liên quan đến quản lý đấu thầu.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên các trường chuyên ngành Bảo hiểm, Kinh tế, Tài chính hoặc tương đương.

- Độ tuổi dưới 40, ngoại hình khá.

- Trình độ Tiếng Anh, MS Office thành thạo.

- Nhạy cảm với số liệu, có khả năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề tốt.

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, xử lý tình huống, kỹ năng làm việc nhóm.

- Khả năng chịu áp lực cao, tư duy logic, phản biện.

- Phẩm chất trung thực, tin cậy, bảo mật.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, kiểm toán, tài chính.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Trải nghiệm Khách hàng

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp/Chuyên gia Quản trị dữ liệu (số lượng 03 nhân sự)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Kiểm toán viên nội bộ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

Chuyên viên Kiểm toán nội bộ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

Chuyên viên Phòng Bảo hiểm Con người

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

Chuyên viên/Chuyên viên chính Phát triển sản phẩm Tài sản kỹ thuật và Trách nhiệm cho phân khúc bán lẻ và khách hàng siêu vi mô

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2023

Chuyên viên Phát triển sản phẩm - Khối Nghiệp vụ Hội sở

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Chuyên viên Giám định bồi thường Tài sản kỹ thuật (Kinh nghiệm Kế toán/Kiểm toán)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

Java Developer

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

.NET Developer

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.