Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Cài đặt, cấu hình, nâng cấp và bảo trì hệ thống với các hệ thống Quản trị cơ sở dữ liệu (Oracle, MS SQL Server, MySQL, …).

- Xử lý và khắc phục các sự cố liên quan đến Database.

- Theo dõi và tối ưu hóa hiệu năng của Database.

- Xây dựng và thiết kế các vấn đề bảo mật Database.

- Thực hiện việc sao lưu và phục hồi Cơ sở dữ liệu.

- Tham gia triển khai các dự án CNTT của công ty.

- Vận hành và quản trị các máy chủ cơ sở dữ liệu.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Công nghệ thông tin, Tin học.
 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị cơ sở dữ liệu từ 02 năm trở lên.
 • Thành thạo ngôn ngữ SQL và PL/SQL.
 • Sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc.
 • Ưu tiên các ứng viên:

   + Có chứng chỉ quốc tế về các sản phẩm, công nghệ liên quan đến Quản trị Cơ sở dữ liệu Oracle.

   + Có kinh nghiệm quản trị các cơ sở dữ liệu Oracle, MS SQL Server, quản trị Middleware: Oracle Weblogic Server, Oracle Application Server, IBM – WebSphere Application Server.

   + Có kinh nghiệm về Oracle Rac và Performance Turning Database.

   + Có kinh nghiệm triển khai ứng dụng CNTT trên các máy chủ chạy hệ điều hành: Unix (Solaris, HP_UX, Linux) và Windows Server.

   + Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty trong lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng, tài chính.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

.NET Developer

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Business Analyst

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Manual Tester

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.