Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Lập kế hoạch, theo dõi, phối hợp với các đơn vị liên quan trong xây dựng, thí điểm, triển khai chính thức và quản lý mô hình dữ liệu.
 • Thực hiện xây dựng các văn bản liên quan đến quản trị dữ liệu (gồm chính sách, tiêu chuẩn, quy định, quy trình, hướng dẫn…) theo phân công phụ trách.
 • Quản lý công tác làm sạch dữ liệu.
 • Rà soát, đánh giá, phối hợp với các đơn vị liên quan trong phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý các vấn đề về chất lượng dữ liệu.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng ma trận phân quyền truy cập các hệ thống dữ liệu tại MIC.
 • Hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị trong việc triển khai phân loại bảo mật dữ liệu.
 • Tiếp nhận các nhu cầu, thực hiện xây dựng báo cáo phân tích theo yêu cầu.
 • Nghiên cứu, đề xuất, thực hiện xây dựng các báo cáo phân tích chuyên sâu.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên.
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
 • Ưu tiên có chứng chỉ và có kinh nghiệm sử dụng thành thạo các công cụ truy xuất, biến đổi dữ liệu: SQL, Tableau, Power BI, Oracle, Python
 • Tiếng Anh TOEIC từ 600 trở lên.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Đấu thầu, Phòng Phát triển kinh doanh, Khối Kinh doanh

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2023

Chuyên viên Tài chính

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

Chuyên viên Phân tích kinh doanh

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2023

Kiểm toán viên nội bộ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

Chuyên viên Kiểm toán nội bộ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

Chuyên viên Phòng Bảo hiểm Con người

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.