Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Triển khai các công tác quản trị rủi ro hoạt động nhằm nhận diện, đánh giá, kiểm soát và báo cáo các rủi ro trong yếu trong các hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội; đưa ra các biện pháp ứng xử với rủi ro nhằm đảm bảo MIC phát triển bền vững trên cơ sở cân đối giữa lợi ích và rủi ro. Nhiệm vụ chính như sau:

 • Tham gia xây dựng và cập nhật các chính sách, quy định, quy trình QTRR hoạt động.
 • Triển khai các công cụ nhận diện, đánh giá, đo lường, giám sát và báo cáo rủi ro hoạt động.
 • Tham gia xây dựng các kế hoạch/phương án kiểm soát rủi ro hoạt động, kế hoạch quản lý khủng hoảng, kế hoạch kinh doanh liên tục.
 • Theo dõi khắc phục kiến nghị Kiểm toán.
 • Tham gia các dự án liên quan đến Quản trị rủi ro hoạt động.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Bảo hiểm, Ngân hàng, Quản trị rủi ro hoặc các chuyên ngành tương đương.
- MS Office thành thạo.
- Ưu tiên ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị rủi ro hoạt động tại các Ngân hàng, Bảo hiểm.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Phát triển đại lý Bảo hiểm số

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2022

.NET Developer

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

Chuyên viên Phát triển sản phẩm - Khối Nghiệp vụ Hội sở

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

Chuyên viên Phát triển sản phẩm bảo hiểm cho Khách hàng doanh nghiệp SME, Văn phòng chuyển đổi

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

Chuyên viên Phát triển sản phẩm bán lẻ mảng Con người, Văn phòng chuyển đổi

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

Business Analyst

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Senior Product Marketing Executive

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

Chuyên viên Bancassurance

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

Chuyên viên Trade Marketing

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

Java Developer

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.