Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Triển khai các công tác quản trị rủi ro hoạt động nhằm nhận diện, đánh giá, kiểm soát và báo cáo các rủi ro trong yếu trong các hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội; đưa ra các biện pháp ứng xử với rủi ro nhằm đảm bảo MIC phát triển bền vững trên cơ sở cân đối giữa lợi ích và rủi ro. Nhiệm vụ chính như sau:

 • Thực hiện xây dựng, cải tiến quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan tới hoạt động kiểm soát tuân thủ tại MIC.
 • Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tuân thủ tại các đơn vị thuộc MIC.
 • Cho ý kiến và xử lý vi phạm tuân thủ đối với các trường hợp cụ thể trong công tác khai thác, bồi thường, cạnh tranh nội bộ.
 • Xây dựng, truyền thông các bài học kinh nghiệm từ các trường hợp vi phạm tuân thủ điển hình, phổ biến tại MIC.
 • Theo dõi, thu thập thông tin, dữ liệu từ hệ thống phần mềm để cảnh báo sớm các dấu hiệu tiềm ẩn vi phạm tuân thủ tại các đơn vị, mảng hoạt động, kênh khai thác của MIC.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Bảo hiểm, Ngân hàng, Quản trị rủi ro hoặc các chuyên ngành tương đương.
- MS Office thành thạo.
- Ưu tiên ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị rủi ro hoạt động tại các Ngân hàng, Bảo hiểm.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên gia Phòng Tái bảo hiểm – Khối Nghiệp vụ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

Chuyên viên/Chuyên viên chính Phòng Bảo hiểm Xe cơ giới - Khối Nghiệp vụ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

Chuyên viên/Chuyên viên chính Phòng Bảo hiểm Con người - Khối Nghiệp vụ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

Chuyên viên Kế toán

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

Chuyên viên Kiểm toán nội bộ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.