Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Mô tả công việc:

1/ Theo dõi, đôn đốc hoạt động kinh doanh:

- Đầu mối tổng hợp kết quả kinh doanh của các Công ty thành được giao phụ trách.

- Trực tiếp theo dõi tình hình thực hiện bán hàng của các đơn vị. Đề xuất các giải pháp, định hướng kinh doanh phù hợp cho các Công ty thành viên được phân công.

2/ Phối hợp với các Phó Tổng Giám đốcVùng đôn đốc các đơn vị kinh doanh hoàn thành mục tiêu kinh doanh.

3/ Hỗ trợ Phát triển kinh doanh các Công ty thành viên:

- Trực tiếp tham gia làm việc, đàm phán với các khách hàng, đối tác, kênh bán hoặc ngân hàng cùng đơn vị kinh doanh.

- Phối hợp để xây dựng quy trình bán hàng và sản phẩm phù hợp với các đơn vị.

4/ Quản lý lực lượng bán hàng:

- Thực hiện các chương trình thúc đẩy năng suất lao động của đội ngũ bán hàng.

- Tổ chức chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ bán hàng.

Job Requirement

Vị trí: Chuyên viên thúc đẩy kinh doanh, Phòng Phát triển kinh doanh làm việc tại Hồ Chí Minh

Địa điểm làm việc: Tầng 8, Tòa nhà 198A, Đường 3/2, Quận 10, Hồ Chí Minh (Phòng Phát triển kinh doanh, Khối Kinh doanh, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội)

Chế độ đãi ngộ:

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện và có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cao hơn.

- Lương, thưởng cạnh tranh và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Nhà nước và của MIC.

- Cơ hội phát triển: tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước.

- Hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước, bảo hiểm MICCare dành riêng cho cán bộ MIC và người thân.

- Tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể, team building, party… du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trưởng phòng Kinh doanh

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Chuyên viên Kinh doanh Dự án Bảo hiểm - Ban Khách hàng chiến lược (Hồ Chí Minh)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.