Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Tham gia phát triển các dự án về Web, xây dựng các chức năng front-end của Website, Web application cho MIC.
 • Triển khai giao diện HTML/CSS Javascript theo yêu cầu của MIC trên các hệ thống Website, ứng dụng.
 • Phối hợp với các back-end developers để cải thiện tính năng, hiệu năng hệ thống trong quá trình vận hành.
 • Đảm bảo tiêu chuẩn đồ họa chất lượng và sự thống nhất trong việc thiết kế các sản phẩm.
 • Thu thập ý kiến phản hồi và xây dựng các hướng giải quyết cho người sử dụng và khách hàng.
 • Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về HTML/CSS Javascript mới nhất để áp dụng cái tiến sản phẩm.

Job Requirement

 • Thành thạo HTML, CSS, Boostrap và JavaScript
 • Nắm rõ toàn bộ quá trình phát triển web/mobile (thiết kế, phát triển và thực thi).
 • Có kiến thức về các quy tắc trong SEO, UX/UI, Responsive Design.
 • Có kinh nghiệm sử dụng Photoshop hoặc Sketch.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Phân tích kinh doanh

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2023

Manual Tester

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

Java Developer

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

.NET Developer

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

Business Analyst

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.