Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nội bộ được phân công.
- Hỗ trợ công tác lập kế hoạch kiểm toán: (i) Phối hợp với Quản lý kiểm toán xây dựng kế hoạch kiểm toán và thẩm định báo cáo tài chính hàng năm; (ii) Xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết đối với các Đơn vị trực thuộc và kế hoạch thẩm định báo cáo tài chính định kỳ 6 tháng, 1 năm; 
- Thực hiện kiểm toán về tính hiệu quả quản lý và sử dụng vốn; phân bổ vốn tại MIC. Kiểm toán báo cáo tài chính MIC, các Đơn vị trực thuộc MIC, kiểm toán các Công ty con theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt và thực hiện lập báo cáo kiểm toán theo đúng quy định;
- Đưa ra kiến nghị khắc phục, chỉnh sửa tồn tại sau kết quả kiểm toán, thẩm định báo cáo tài chính và theo dõi các biện pháp khắc phục, chỉnh sửa kiến nghị sau kiểm toán, thẩm định báo cáo tài chính của MIC và Công ty con. Lập báo cáo đánh giá kết quả chỉnh sửa kiến nghị kiểm toán và thẩm định báo cáo tài chính của MIC và Công ty con;

Job Requirement

- Kinh nghiệm 02 năm ở vị trí tương đương trở lên.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán, Kinh tế, Tài chính, Bảo hiểm hoặc các chuyên ngành có liên quan.

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Đấu thầu, Phòng Phát triển kinh doanh, Khối Kinh doanh

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2023

Chuyên viên Phòng Phát triển kinh doanh, Khối Kinh doanh

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

Thực tập sinh tại Phòng Bảo hiểm Hàng hải, Năng lượng, Hàng không

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

Chuyên viên Bancassurance làm việc tại địa bàn Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

Trưởng phòng Kinh doanh

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2023

Chuyên viên Pháp chế

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2023

Chuyên viên kinh doanh

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

Phó Phòng Giám định bồi thường Tài sản kỹ thuật

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2023

.NET Developer

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

Java Developer

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.