Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Lên kế hoạch thực hiện, đảm bảo chất lượng kiểm thử cho các phát triển/sửa đổi/dự án trên hệ thống.
 • Viết test case cho các nghiệp vụ của ứng dụng/chức năng.
 • Chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện kiểm thử và phản lý phiên bản trong từng giai đoạn kiểm thử.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm test Mobile.
- Ưu tiên có kiến thức và hiểu biết trong lĩnh vực bảo hiểm.
- Kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng đàm phán giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng báo cáo thuyết trình.
- Khả năng chịu áp lực cao, tư duy logic, phân tích, sáng tạo.
- Phẩm chất trung thực, tin cậy, bảo mật.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Business Analyst

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.