Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Quản lý và triển khai các công việc về Marketing tại Công ty Bảo hiểm số:
- Phối hợp với Phòng kinh doanh số thực hiện các chiến dịch Marketing tới các đối tác triển khai tại Công ty Bảo hiểm số. 
- Xây dựng chiến lược Marketing toàn diện đối với các sản phẩm triển khai trên kênh số của MIC (bao gồm web, app) và các nền tảng truyền thông khác để tăng sự nhận diện về bảo hiểm số MIC. 

 

2. Quản lý công tác chăm sóc khách hàng/đối tác:

- Thực hiện quản lý và phân công công việc cho nhân viên trong phòng đối với các chương trình hỗ trợ bán hàng, các chương trình chăm sóc khách hàng/đối tác.


3. Quản lý hiệu quả và đưa ra các giải pháp xử lý và giải quyết các phàn nàn của khách hàng/đối tác trên kênh số:
- Kiểm soát công tác phân loại đối tượng khách hàng, xử lý các yêu cầu của khách hàng. Hỗ trợ các NV/CV trong phòng với các tình huống xử lý vượt thẩm quyền của NV/CV và các công việc liên quan đến chăm sóc KH/đối tác trên kênh số.
 

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing hoặc chăm sóc khách hàng.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Marketing

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2022

Chuyên viên Chăm sóc khách hàng

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.