Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Nhân sự: Phụ trách và quản lý hồ sơ nhân sự, tiếp nhận tăng giảm nhân sự với TCT, bảo hiểm XH, chấm công  … và tương tác với TCT quan đến nhân sự. Tổng nhân sự của đơn vị dưới 30 người.
 • Tập hơp và quản lý làm thủ tục hồ sơ đại lý: Đặc thù của lĩnh vực bảo hiểm – số lượng ít. (thường dưới 10 hồ sơ/năm).
 • Hành chính, văn phòng: Quản lý chung toàn bộ công việc văn phòng của cty + Theo dõi và đặt hàng VPP, các công việc liên quan câp phát VPP tại đơn vị + kiểm tra và hoàn tất thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp.
 • Thực hiện: Cùng TP KTHC- tổ chức sự kiện, làm chương trình cty các đợt (sơ kết, tổng kết, Du lịch, Lễ …)
 • Lễ Tân: Đóng dấu, kiểm tra thông tin hợp đồng theo quy định, Quản lý chung văn phòng.
 • Địa chỉ làm việc: Lầu 4, cao ốc Hoàng Xuân, số 198A Trần Bình Trọng, P4, Q5 TP HCM.

Job Requirement

 • Ưu tiên các ứng viên có chuyên môn (bằng cấp lĩnh vực nhân sự, hành chính).
 • Trình độ: Dao đẳng hoặc Đại học.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Phó Giám đốc/Trưởng phòng KD KV Hồ Chí Minh

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

Chuyên viên Giám định bồi thường Xe cơ giới - địa bàn Hồ Chí Minh

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

Trưởng phòng Kinh doanh

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.