Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Lương 8-12 triệu, 18 tháng lương/năm.

- Trực tiếp thực hiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm hoàn thành theo chỉ tiêu được phân giao.

- Đánh giá, phân tích và báo cáo kết quả triển khai hoạt động kinh doanh và đề xuất các giải pháp, tổ chức hoạt động kinh doanh hiệu quả.

- Phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công việc được giao nhằm đảm bảo tuân thủ định hướng, chính sách và các quy định, quy trình liên quan.

- Phối hợp Phòng PTSP và Phòng CSKH (MKT) trong việc đề xuất các SP phù hợp với triển khai kinh doanh và các chiến dịch kinh doanh được giao. 

- Phối hợp với P.CSKH trong việc hoàn thiện các số liệu báo cáo doanh thu/công nợ/thông tin khách hàng và xử lý khiếu nại, phàn nàn của KH trong quá trình tư vấn sản phẩm trên kênh số.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Nhanh nhẹn, kỹ năng giao tiếp tốt.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh bảo hiểm, kỹ năng Telesales tại các Ngân hàng, Công ty Bảo hiểm, các ngành nghề bán lẻ.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Pháp chế

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2024

Chuyên viên Kế toán

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2024

Chuyên viên nghiệp vụ Bảo hiểm – Khối Nghiệp vụ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên viên thúc đẩy bán kênh APPSALE - Phòng Phát triển kinh doanh - Khối Kinh doanh

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

Chuyên viên Phòng Giám định bồi thường Tài sản kỹ thuật làm việc tại Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

Business Analyst

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Nhân viên Kinh doanh

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên viên Kinh doanh Bảo hiểm số

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2024

Chuyên viên thúc đẩy - Phòng Bancassurance làm việc tại địa bàn Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.