Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

1/ Phó Giám Đốc

- Trực tiếp xây dựng, triển khai, giám sát việc thực hiện kế hoạch của các Phòng/kênh/nghiệp vụ theo phạm vi được phân giao tại Đơn vị

- Tham mưu Giám đốc điều hành hoạt động và đề xuất các chính sách,  mô hình kinh doanh, chương trình phát triển kinh doanh của Đơn vị

- Thiết lập mục tiêu, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và chịu trách nhiệm kết quả kinh doanh theo phạm vi phụ trách

- Tổ chức triển khai, giám sát, thúc đẩy hoạt động bán hàng tại Đơn vị. Quản trị đội ngũ bán theo phạm vi quản lý và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của lực lượng bán.

- Phân tích, đánh giá tiềm năng địa bàn, trị trường để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, kênh bánh hàng và tìm kiếm, phát triển KH tiềm năng.

- Trực tiếp tham gia hoạt động bố trí nguồn lực, tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ và hỗ trợ công tác nhân sự

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám Đốc (Tham gia dự án, góp ý quy trình, tham gia hoạt động đoàn thể, điều động hỗ trợ nhân sự) phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

2/ Trưởng phòng Kinh doanh (số lượng 02 nhân sự):
- Quản lý, tổ chức, điều hành hoạt động khai thác của phòng Kinh doanh được phân công.
- Thực hiện tiếp xúc, nghiên cứu, nắm bắt thông tin về thị trường, khách hàng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm của đơn vị.
- Trực tiếp tiến hành các hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo thẩm quyền được giao.
- Thực hiện chăm sóc khách hàng tại địa bàn phụ trách, thu thập các thông tin về rủi ro bảo hiểm, tiếp nhận và xử lý ban đầu đối với những tổn thất thuộc trách nhiệm của đơn vị trên địa bàn.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý.

3/ Giám Đốc quan hệ khách hàng (số lượng 04 nhân sự)

- Quản lý, tổ chức, điều hành hoạt động khai thác theo sự phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp.
- Thực hiện tiếp xúc, nghiên cứu, nắm bắt thông tin về thị trường, khách hàng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Phòng.
- Thực hiện công tác bán hàng và quản lý danh mục khách hàng do cá nhân phụ trách
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý.

4/ Chuyên viên kinh doanh (số lượng 06 nhân sự):
- Quản lý, khai thác khách hàng hiện có của công ty được phân công.
- Thực hiện tiếp xúc, nắm bắt thông tin về thị trường, khách hàng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm của đơn vị.
- Trực tiếp tiến hành các hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo quy định của MIC.
- Thực hiện chăm sóc khách hàng, thu thập các thông tin về rủi ro bảo hiểm, tiếp nhận và xử lý ban đầu đối với những tổn thất thuộc trách nhiệm mình.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý

Job Requirement

1/ Phó Giám Đốc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Thành thạo tin học văn phòng. Biết Tiếng Anh là một lợi thế.
- Tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương hoặc có tối thiểu 05 năm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.
- Hiểu biết về thị trường bảo hiểm, có các mối quan hệ rộng với các cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước trên địa bàn.
- Nắm vững quy trình và quy định của nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
 

2/ Trưởng phòng Kinh doanh:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Thành thạo tin học văn phòng. Biết Tiếng Anh là một lợi thế.
- Tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương hoặc có tối thiểu 02 năm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.
- Hiểu biết về thị trường bảo hiểm, có các mối quan hệ rộng với các cá nhân, doanh nghiệp, các công ty ngân hàng, tài chính, môi giới bảo hiểm,...

- Nắm vững quy trình và quy định của nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình. Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.
- Có kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, kỹ năng giao tiếp, đàm phán, kỹ năng thuyết trình tốt.

3/ Giám Đốc quan hệ khách hàng

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
- Thành thạo tin học văn phòng. Biết Tiếng Anh là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm tại mảng công việc phụ trách, ưu tiên lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ
- Hiểu biết về thị trường bảo hiểm, có các mối quan hệ rộng với các cá nhân, doanh nghiệp, ngân hàng,... trên địa bàn

- Nắm vững quy trình và quy định của nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình. Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.
- Có kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, kỹ năng giao tiếp, đàm phán, kỹ năng thuyết trình tốt.

2/ Chuyên viên:
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm.
- Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, nhiệt tình.
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, kỹ năng thuyết trình tốt.

Địa điểm làm việc: Công ty Bảo hiểm MIC Gia Định - Số 32 Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Chế độ đãi ngộ:
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện và có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cao hơn.
- Lương, thưởng cạnh tranh và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Nhà nước và của MIC.
- Ưu tiên và có chế độ đãi ngộ đặc biệt đối với các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, có mối quan hệ với các ngân hàng, công ty môi giới, tài chính,...
- Cơ hội phát triển: tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước.
- Hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước, bảo hiểm MICCare dành riêng cho cán bộ MIC và người thân.
- Tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể, team building, party… du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Hồ sơ dự tuyển gồm:
- Bản photo bằng cấp và các chứng chỉ liên quan.
- CV hoặc mẫu đơn ứng viên của MIC.
- Lưu ý: Nộp hồ sơ bằng Tiếng Việt ghi rõ vị trí ứng tuyển

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Phòng Bancassurance làm việc tại địa bàn Hồ Chí Minh

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên Kinh doanh Dự án Bảo hiểm - Ban Khách hàng chiến lược (Hồ Chí Minh)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên Thúc đẩy Phòng Phát triển kinh doanh - Khối Kinh doanh (Hồ Chí Minh)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.