Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng kế hoạch và thực thi hoạt động nghiên cứu thị trường tại các kênh bán, vùng kinh doanh phục vụ hoạt động xây dựng mục tiêu Marketing.
 • Xây dựng đề xuất phương án xúc tiến bán hàng và phát triển thị trường.
 • Tìm kiếm và đề xuất các đơn vị đối tác phục vụ hoạt động marketing tại kênh.
 • Đề xuất ngân sách hoạt động tại các kênh bán theo mục tiêu marketing tổng thể của khối Bảo hiểm Số.
 • Quản lý các hoạt động phát triển thị trường và xúc tiến bán hàng.
 • Điều phối, giám sát và triển khai hoạt động truyền thông sản phẩm tại kênh bán theo mục tiêu marketing thương hiệu sản phẩm.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành quản lý kinh doanh, marketing, kinh tế hoặc các ngành có liên quan.
 • Có hiểu biết và có năng lực triển khai marketing theo mô hình digital marketing hoặc mô hình marketing truyền thống.
 • Lợi thế nếu có kinh nghiệm làm strategic partnership với các digital platform (e-commerce, travelling, dating, e-payment, e-wallet….) là một lợi thế.
 • Ưu tiên ứng viên có kỹ năng tiếng Anh tốt.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Phát triển đại lý Bảo hiểm số

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2022

.NET Developer

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

Chuyên viên Phát triển sản phẩm - Khối Nghiệp vụ Hội sở

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

Chuyên viên Phát triển sản phẩm bảo hiểm cho Khách hàng doanh nghiệp SME, Văn phòng chuyển đổi

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

Chuyên viên Phát triển sản phẩm bán lẻ mảng Con người, Văn phòng chuyển đổi

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

Business Analyst

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Chuyên viên Bancassurance

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

Chuyên viên Content Marketing

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

Chuyên viên Thiết kế

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

Chuyên viên Trade Marketing

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.