Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Training & Development

Job Description

Vị trí thực tập: Thực tập sinh Chuyên viên Kinh doanh

Sinh viên sẽ được hướng dẫn và cùng thực hiện các công việc sau:

 • Được hướng dẫn, tìm hiểu về các nghiệp vụ bảo hiểm.
 • Được hướng dẫn, tìm hiểu quy trình đánh giá rủi ro của các sản phẩm bảo hiểm.
 • Được hướng dẫn và tham gia tư vấn, marketing sản phẩm dịch vụ bảo hiểm tới khách hàng.
 • Được hướng dẫn cách theo dõi thực hiện hợp đồng, thu phí và theo dõi thanh toán phí bảo hiểm.
 • Được hướng dẫn thực hiện chăm sóc khách hàng ký hợp đồng bảo hiểm.
 • Xác nhận đề tài thực tập cho sinh viên theo quy định của Nhà trường.

Quyền lợi:

 • Được hướng dẫn chu đáo về nghiệp vụ bảo hiểm trong quá trình thực tập.
 • Có cơ hội trở thành Nhân viên chính thức khi kết thúc thời gian thực tập.
 • Hỗ trợ thực tập hấp dẫn.

Job Requirement

 • Trình độ học vấn: Sinh viên Đại học năm 3, 4 và Sinh viên mới tốt nghiệp Đại học.
 • Ngoại ngữ: Không bắt buộc.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Quản lý Đại lý bảo hiểm

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Chuyên viên Tái bảo hiểm

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Account Executive

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Chuyên viên Phòng Phát triển kinh doanh, Khối Kinh doanh

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Chuyên viên/Chuyên viên chính kinh doanh mảng Quốc phòng An ninh

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

.NET Developer

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Chuyên viên Phát triển sản phẩm - Khối Nghiệp vụ Hội sở

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Chuyên viên Bancassurance

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Chuyên viên Phát triển sản phẩm bán lẻ mảng Con người, Văn phòng chuyển đổi

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Chuyên viên Phát triển sản phẩm bảo hiểm cho Khách hàng doanh nghiệp SME, Văn phòng chuyển đổi

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.