Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Quản lý toàn diện hoạt động định phí sản phẩm, xây dựng Khung chính sách và các giới hạn rủi ro theo các sản phẩm/nghiệp vụ/mảng hoạt động (bao gồm cả các giới hạn về Biên KNTT, dự phòng nghiệp vụ).
 • Quản lý việc phân tích, đánh giá rủi ro theo danh mục sản phẩm, nghiệp vụ, mảng hoạt động của MIC (bao gồm cả việc đưa ra và theo dõi thực thi các giải pháp tối ưu).
 • Quản lý công tác đánh giá xếp hạng (rating) MIC hàng năm.
 • Quản lý việc đánh giá hiệu quả chương trình tái bảo hiểm cố định hàng năm (bao gồm cơ cấu tái treaty, mức giữ lại, danh sách các nhà tái trong và ngoài chính sách). Xây dựng, cập nhật chính sách tái bảo hiểm

Job Requirement

 • Đại học chuyên ngành bảo hiểm, tài chính, kiểm toán, toán thống kê, định phí.
 • Có chứng chỉ Actuary theo quy định của pháp luật liên quan đối với Chuyên gia tính toán được Bộ Tài chính bổ nhiệm.
 • Tương đương Toeic 600 trở lên.
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực định phí.
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vai trò quản lý.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

.NET Developer

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

Chuyên viên Kiểm toán nội bộ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

Kiểm toán viên nội bộ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

Chuyên viên Kiểm toán nội bộ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

Chuyên viên Phòng Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật – Khối Nghiệp vụ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

Chuyên viên Thúc đẩy Phòng Phát triển kinh doanh - Khối Kinh doanh (Hà Nội)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

Chuyên viên Giám định bồi thường Xe cơ giới tại Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

Chuyên viên Phòng Giám định bồi thường Hàng hải tại Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

Trưởng phòng Kinh doanh

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2023

Chuyên viên kinh doanh

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.