Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Tổ chức, triển khai công tác Bán hàng cho Phòng kinh doanh:
1.1. Chịu trách nhiệm hoàn thành KPIs của Phòng kinh doanh phụ trách
1.2. Phân bổ KPI bán hàng được giao, data khách hàng (nếu có) cho các CV kinh doanh; theo dõi, thúc đẩy CVKD nhằm đạt KPI được giao.
1.4. Kiểm soát việc tuân thủ trong việc thực hiện quy trình bán hàng
1.5. Đánh giá kết quả bán hàng của nhân viên và có kế hoạch đẩy mạnh, hỗ trợ cải thiện hiệu quả.
1.6. Đào tạo, hướng dẫn, định hướng nhân viên trong việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng khách hàng networking.
1.7. Đề xuất chương trình bán hàng và kế hoạch bán hàng của các đối tác / các chương trình đặc thù đến Giám đốc/PGĐ Ban Bảo hiểm số nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng.

2. Tổ chức, quản lý và phát triển đầu mối đối tác/ khách hàng:
2.1. Đầu mối trực tiếp tiếp cận, tư vấn, chào bán, khai thác và tổ chức triển khai ký kết, lưu trữ các hợp đồng bảo hiểm liên quan đến các nghiệp vụ bảo hiểm khai thác qua kênh số với đối tác:
- Phối hợp với các đơn vị trong hệ thống MIC để làm tờ trình tới Ban giám đốc Ban và Ban lãnh đạo TCT phê duyệt triển khai SP BH số trên các nền tảng/các đối tác do Ban BHSO phụ trách và phối hợp với CTTV.
- Xây dựng và mở rộng, khai thác mạng lưới đại lý cá nhân, đại lý tổ chức đủ điều kiện để triển khai bán các SP BH MIC trên nền táng số.
2.2. Cập nhật thông tin về thị trường và đối thủ cạnh tranh và phối hợp cùng các phòng trong Ban/Công ty BH số đưa ra đề xuất kịp thời nhằm cải tiến và áp dụng các phương pháp kinh doanh hiệu quả.
2.3. Quản lý và rà soát các báo cáo bán hàng tại Ban Bảo hiểm số.
2.4. Đánh giá và đề xuất về cạnh tranh nội bộ trong kênh số tới cấp quản lý. 

3. Thực hiện các công việc khác theo phân công từ ban lãnh đạo 

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Bảo hiểm, Kinh tế, Quản trị kinh doanh các chuyên ngành có liên quan.
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kinh doanh/phối hợp hệ thống trong trong các ngành Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm.

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Nghiệp vụ và Phát triển sản phẩm Bảo hiểm số

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2022

Trưởng phòng Nghiệp vụ và Phát triển sản phẩm Bảo hiểm số

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2022

Chuyên viên Marketing

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2022

Chuyên viên Chăm sóc khách hàng

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2022

Chuyên viên Kinh doanh Bảo hiểm số

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2022

Chuyên viên Quản lý Đại lý, Phòng Phát triển kinh doanh

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2022

Business Analyst

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2022

.NET Developer

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

Chuyên viên Phát triển sản phẩm - Khối Nghiệp vụ Hội sở

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

Chuyên viên Phát triển sản phẩm bảo hiểm cho Khách hàng doanh nghiệp SME, Văn phòng chuyển đổi

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.