Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Nghiên cứu nắm vững nội dung các nghiệp vụ bảo hiểm được phép triển khai, tìm hiểu thị trường và lập kế hoạch kinh doanh theo phạm vi địa bàn được phân công.

- Đề xuất/thực hiện chương trình Marketing nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả khai thác bảo hiểm của Phòng/ Công ty.

- Triển khai thực hiện kế hoạch khai thác bảo hiểm theo chỉ tiêu kế hoạch được giao;

- Thực hiện đúng các quy trình nghiệp vụ khai thác/quản lý nghiệp vụ và quản lý tài chính của Công ty;

- Quản lý hoạt động của các Đại lý khai thác bảo hiểm;

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của Công ty/Tổng công ty;

- Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất.

- Tùy theo kinh nghiệm, năng lực ứng viên có thể tiếp nhận các vị trí cao hơn 

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học các trường kinh tế ưu tiên đối với chuyên ngành bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, kinh tế đối ngoại;

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dự kiến phụ trách ít nhất 3 năm và kinh nghiệm làm quản lý điều hành tối thiểu 1 năm.

- Anh văn trình độ B trở lên hoặc tương đương;

- Tin học văn phòng trình độ B trở lên;

- Độ tuổi không quá 40 tuổi;

- Sức khỏe tốt, ngoại hình khá.

- Có chứng chỉ nghiệp vụ bảo hiểm do các cơ sở đào tạo về bảo hiểm được công nhận trong nước hoặc quốc tế cấp;

- Kỹ năng  mềm:

+ Kỹ năng tổ chức, quản lý điều hành hiệu quả.

+ Kỹ năng đàm phán/ thương thuyết tốt

+ Chủ động, quyết đoán, sáng tạo trong công việc

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Phó Giám đốc/Trưởng phòng KD KV Hồ Chí Minh

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

Chuyên viên Giám định bồi thường Xe cơ giới - địa bàn Hồ Chí Minh

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

Nhân viên hành chính

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.